over.png

Over

Stichting Twisted (twist it: het weerkaatsen van creativiteit) is een jonge organisatie uit Almere die sinds 2007 jongeren helpt bij het ontdekken van hun talent in de vorm van sociaal-maatschappelijke projecten. De stichting is met meer dan 10% van alle jongeren in Almere (als participant of bezoeker van haar activiteiten) in aanraking geweest. De werkwijze van Twisted wordt omarmd door o.a. het Koningshuis.

FULL
Sinds 2012 begeleidt Stichting Twisted jongeren succesvol middels haar FULL-methodiek. Deze is gestoeld op de pijlers people (coaching), power (empowering), focus (competentiegericht werk) en stoomt jongeren middels maatwerk intrinsiek gemotiveerd klaar om te leren en/of werken. Tussen 2012 en 2016 zijn 200 jongeren begeleid.

De Belofte
Twisted belooft elke jongere kans op een carrière.
De stichting doet de belofte, maar vraagt om actie. DE BELOFTE is een aangepaste, alternatieve leer en werkroute waarbij meerdere partijen samenwerken binnen de vertrouwde muren van de FULL methodiek. DE BELOFTE biedt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt concreet perspectief op betaalde arbeid en de mogelijkheid om zich ondertussen te blijven ontwikkelen richting een duurzame carrière.

Lees hier meer over onze organisatie, wie wij zijn en waar we voor staan.