nieuws.png

Missie & Visie

Missie

Het faciliteren van waardevolle ontmoetingen op maat tussen jongeren, opleiding en de arbeidsmarkt door middel van een leerwerkroute. Met als voornaamste doel om de kwaliteit van de carrière duurzaam te vergroten.

Visie
“De jeugd heeft altijd gelijk.”

De behoeften van jongeren vormen ten alle tijde het vertrekpunt van onze acties. Wij geloven dat intrinsieke motivatie tot beweging leidt.

Kernwaarden
People: Betrokkenheid is een waarde die van nature sterk aanwezig is bij 
Stichting Twisted. De projecten draaien tenslotte om de jongeren en maatschappij. We luisteren actief, creëren kansen en mogelijkheden en praten niet alleen over jongeren maar ook mét jongeren. Eerst de mens, dan de wens. 

Power: Daadkracht betekent actie met een richting. Dit komt tot uiting in ons gedrag. We zijn proactief, nemen initiatief, hebben lef, houden ons aan de afspraak, weten van aanpakken. 

Focus: We hebben een doel voor ogen, namelijk het kansrijker maken van de jongeren.

Doel en beleidsplan 2017-2020
Het versterken van kansen van jongeren op de arbeidsmarkt door ze te helpen bij het ontdekken van hun talent, het behalen van een startkwalificatie, werkervaring op te bouwen en concreet perspectief te bieden op een duurzame carrière en plaats op de arbeidsmarkt.

• Elke 12 maanden, 25 a 50 jongeren begeleiden 

• Het realiseren van een gespecialiseerd driejarig pilottraject gericht op 
Horeca & Hospitality. Een leer en werkomgeving waarin jongeren eigenaarschap voelen, plezier krijgen in leren en werken en ze ondersteund worden bij het ontdekken van hun passie en talenten. 

• Het (door)ontwikkelen en realiseren van een eigen verdienmodel om de continuïteit te kunnen waarborgen, zodat wij kunnen opschalen (naar andere vakspecialisaties). 


Lees hier meer over het beloningsbeleid en de financiële verantwoording