nieuws.png

Supporters van FULL: Jan Kars

FULL is voor en van de mensen! Wij worden op uiteenlopende manieren ondersteund door diverse organisaties en personen. Hoewel zij het fijn vinden om op achtergrond bij te dragen, vinden wij dat zij het verdienen om in het zonnetje te worden gezet. Maak in het Alarm kennis met de Supporters van FULL! Deze maand: Jan Kars, sociaal ondernemer.

2 (2)

Jan is sinds 2016 betrokken bij Stichting Twisted. In eerste instantie als betrokken Almeerder en klankbord, later als bestuurslid. Gedurende twee jaar heeft Jan de functie van Voorzitter bekleed en de transformatie naar leerwerkbedrijf van dichtbij begeleid. Jan haalt veel plezier en voldoening uit het bouwen van organisaties en te ondersteunen bij de groei en ontwikkeling van mensen.

Jan heeft altijd één ding zeker geweten, namelijk dat het helpen ontwikkelen van mensen hem aan het hart ligt. Door zijn werkervaring kwam hij er op een gegeven moment achter dat er in de praktijk vooral gekeken wordt naar wat iemand nog niet kan, maar veel te weinig naar wat iemand juist wel kan: ‘Kijk niet op tegen de buitenwereld en doe vooral wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Het bedrijfsleven probeert iedereen ergens in te passen, maar juist om een groei te realiseren moet je elkaars kwaliteiten gebruiken en divers zijn.’

Hoe ben je in contact gekomen met Twisted?
‘De Gemeente Almere draagt sociaal/economische initiatieven een warm hart toe en via de Gemeente Almere ben ik, als zogenoemde betrokken Almeerse ondernemer, in contact gekomen met diverse start-ups en ook Stichting Twisted. Ik heb toen kennis gemaakt met de directrice en ben ik in gesprek gegaan om te kijken op welke vlakken ik kon ondersteunen’.

Wat is jouw persoonlijke motivatie om mee te werken aan FULL/Twisted?
‘Toen ik hoorde over de FULL methodiek herkende ik een hoop dingen die ik zelf ook had meegemaakt. Ik ben ook ooit zonder diploma begonnen en kon dit gelukkig later meer dan voldoende inhalen en alsnog doorgroeien.
Wat mij stoort is de hooghartigheid van een hoop mensen die zogenaamd in een bepaalde positie zitten en neerkijken op degenen die nog niet zover zijn. Vaak zien zij het talent niet wat in elke jongere zit.
Het is zo belangrijk om dit talent te onderkennen en verder te ontwikkelen. Dan zal je ook zien dat de jongeren hun werk met veel meer plezier kunnen doen en de omgeving er van zal genieten.
‘Potential deserves actualising’. Ik zie het als mijn plicht om, als ik ergens potentie in zie, hier mee aan de slag te gaan. Ik heb een hoop geluk gehad in mijn leven en ik werk nu graag aan het succes van anderen.
Ik was zelf zo’n jongere die niet begrepen werd door mijn omgeving. Mijn hele vriendenkring was zonder diploma van school gegaan, deze ervaring maakt mij ook extra gemotiveerd om bij FULL betrokken te zijn’.

Waar haal jij voldoening uit?
‘Wat ik vooral doe is mensen uitdagen, ervoor zorgen dat ze groeien en vooruitgang boeken en als dat dan lukt, geniet ik daar ontzettend van. Ik vind het leuk om mensen te helpen bij hun ontwikkeling en ze hierbij een spiegel voor te houden. Dat kan er nog best wel heftig aan toe gaan, maar als je op een gegeven moment groei eruit ziet voortkomen, dan ben ik gelukkig. Het gaat mij niet zozeer om wat je uiteindelijk bereikt, maar meer dat je continu ontwikkeling ziet. Ik merk bijvoorbeeld dat mijn toegevoegde waarde vanuit mijn huidige rol afvlakt, nu de stichting in de volgende fase is beland. Dat is voor mij dan ook het moment om te zeggen dat ik weer andere dingen ga doen. Ik blijf natuurlijk nog wel betrokken als adviseur, maar mijn opvolging binnen het bestuur is al geregeld.’

Wat is jouw hoogtepunt bij Twisted?
‘Wat voor mij een hoogtepunt bij Twisted was, was toen het eerste fonds subsidie toekende voor ‘DE BELOFTE’ en daarmee het gegroeide zelfvertrouwen van de mensen binnen de organisatie. Overigens heb ik persoonlijk ook wel een leerpunt gehad bij Twisted. Ik was in een zakelijk omgeving gewend dat mensen kijken naar jouw profiel en wat je allemaal hebt gedaan, waardoor je op voorhand al credit krijgt. Bij Twisted zegt dat profiel helemaal niks en ben je ‘one of the guys’. Dit betekende dat ik eigenlijk helemaal opnieuw begon en mezelf moest bewijzen. Weer even met twee benen op de grond. Mooi, maar wel confronterend.

Waarom is het zo belangrijk dat Twisted/FULL bestaat?

‘Het huidige schoolsysteem is prima voor een groot deel van de jongeren maar door de snelle veranderingen in de maatschappij zie je dat voor een groeiende groep jongeren simpelweg maatwerk nodig is. Twisted is eigenlijk een broedplek met een hele andere aanpak wat veel meer op basis van intuïtie is, zonder regeltjes, om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen. Bij school ben je gebonden aan regeltjes die je door de overheid opgelegd krijgt en bij Twisted is het puur vanuit het eigen geloof neergezet. Wij hebben hier geen regeltjes, het is meer vanuit een overtuiging en als wij denken dat de regeltjes niet passen, dan passen we ze gewoon aan. Er wordt gekeken naar wat er nodig is om iemand te ontwikkelen en dat is hartstikke mooi’.

Hoe zou je de doelgroep van FULL omschrijven?

‘De doelgroep FULL bestaat uit jongeren die nog niet weten waar hun potentie zit. En als ze het al vermoeden, weten velen nog niet hoe ze dit tot uitdrukking kunnen brengen. Iedereen heeft talent, we moeten uitzoeken waar het zit en hoe dit zo goed mogelijk te gebruiken. De één heeft ander talent dan de ander en daar is niks mis mee, dat is juist mooi.’

Wanneer is iemand geslaagd in FULL volgens jou?
‘Wanneer diegene weet waar zijn of haar sterke punten liggen en die in de praktijk kan brengen. Het hangt van de persoon af. Er komen hier mensen met veel of weinig zelfvertrouwen, het gaat er om de balans te vinden tussen je sterke en zwakke punten, en weten hoe deze in te zetten. Dan leer je er mee te spelen. Daar is het FULL-programma op gericht.’

Wat is er nodig om Twisted verder succesvol te maken?

‘Op dit moment zijn we druk bezig de stichting om te vormen naar een sociale onderneming, waarbij we hard werken aan een eigen verdienmodel, om uiteindelijk ook grotendeels zelfredzaam te kunnen worden. In dat proces naar verzelfstandiging worden we gelukkig (financieel) tijdelijk geholpen door een aantal fondsen. Naar mijn mening hebben we ook één of meer sterke partners uit de sector nodig om mee samen te werken. Wij lossen als kleine stichting in ons eentje belangrijke maatschappelijke problemen op zonder enige vergoeding voor het resultaat dat we realiseren. Dat is soms lastig vol te houden. Naast de ontwikkeling van het ondernemerschap is samenwerking mijns inziens dan ook key om uiteindelijk tot een duurzame oplossing te komen. Er zijn nog genoeg uitdagingen, maar gelukkig past ons dat wel’.