nieuws.png

Supporters van FULL: Nicole Rietveld

FULL is voor en van de mensen! Wij worden op uiteenlopende manieren ondersteund door diverse organisaties en personen. Hoewel zij het fijn vinden om op de achtergrond bij te dragen, vinden wij dat zij het verdienen om in het zonnetje te worden gezet. Maak daarom kennis met de Supporters van FULL! Deze maand: Nicole Rietveld.

nicolerietveld_stichtingdoen

Nicole Rietveld is sinds 2016 een bekend gezicht bij Stichting Twisted. Dat jaar besloot Twisted de hulp in te schakelen van Stichting DOEN, die over de middelen beschikt om vernieuwende initiatieven zoals FULL te ondersteunen. Nicole kwam namens Stichting DOEN een babbeltje maken met Cheryl Mak en Jan Kars, die haar wisten te overtuigen van het belang van Stichting Twisted en FULL. Sindsdien hebben we Stichting DOEN en Nicole als supporter! Om achter Nicole’s drijfveren en mening over Stichting Twisted en FULL te komen, nam onze stagiaire Sterre contact met haar op.

Nicole! Hoe ben jij in contact gekomen met Stichting Twisted?
“Twisted heeft eind 2016 een aanvraag ingediend bij Stichting DOEN voor ondersteuning en toen hebben wij een leuk gesprek gehad met Cheryl Mak en Jan Kars over alle plannen die Twisted had. Dat gesprek is mij ook goed bijgebleven omdat zij een soort moodboard of eigenlijk meer een strip hadden meegenomen, wat een visualisatie was van de droom van veel jongeren die zij tegenkomen.”

Waar haal jij voldoening uit?
“Ik haal zelf voldoening uit mijn werk bij DOEN omdat wij de middelen hebben om heel veel toffe, vernieuwende initiatieven te ondersteunen. Ik bezoek veel projecten door heel Nederland en ontmoet veel initiatiefnemers die zo gemotiveerd en enthousiast zijn, daar krijg ik energie van. Daarnaast heb ik in mijn vrije tijd met een aantal vrienden de Boksschool Bijlmerbajes (https://www.facebook.com/boksschoolbijlmerbajes) opgezet in de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam. Daar zat een AZC en wij hebben een boksschool opgezet waar bewoners van het AZC en statushouders samen met Amsterdammers kunnen (kick)boksen. Dat is ook ongelofelijk leuk om te doen!”

Wat is jouw persoonlijke motivatie om mee te werken aan FULL?
“Vanuit DOEN financieren wij sociale ondernemingen, initiatieven die bijdragen aan de economische en maatschappelijke participatie van mensen die moeilijk aan werk komen. Dat kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn zonder een opleiding, startkwalificatie of een sociaal netwerk. De Belofte van Twisted past hier goed bij dus wij zijn blij dat wij hieraan hebben kunnen bijdragen.”

Wat is jouw hoogtepunt bij Stichting Twisted?
“Ik sta zelf natuurlijk op behoorlijke afstand als financier, wij hebben 1x een afspraak bij DOEN op kantoor gehad en ik ben 1x in Almere op bezoek geweest, maar ik vond het toen wel meteen erg leuk om een bepaalde energie en manier van werken te zien. Ik heb het idee dat een positieve instelling aan de basis staat van het werk van Twisted en dat het relatief jonge team heel goed aanvoelt wat er speelt en waar er behoefte aan is onder de jongeren die meedoen.”

Waarom is het volgens jou belangrijk dat Stichting Twisted en FULL bestaan?
“Het is essentieel dat er plekken zijn waar je een kans krijgt als het even, om wat voor reden dan ook, niet heeft meegezeten in je leven of je nog niet helemaal weet wat je precies wilt. Ik denk dat Twisted die rol voor veel jongeren vervult in Almere.”

Hoe zou je de doelgroep van FULL beschrijven?
“Jongeren die gemotiveerd zijn om op zoek te gaan naar waar hun talent ligt.”